Sleipner Legal Translations

Professionella och konfidentiella översättningar av juridiska texter
Specialiserade inom skandinaviska och slaviska språk

Flexibla och anpassade tjänster

Vi arbetar i nära samarbete med kunder för att förstå och tillmötesgå specifika behov.

Professionella tjänster

Vi samarbetar med utbildade jurister vars kunskap säkerställer att hela innebörden förmedlas på ett korrekt sätt.

Konfidentiella tjänster

Vi behandlar all kommunikation och alla dokument konfidentiellt och kan ingå sekretessavtal om så önskas.